Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh hỗ trợ và phát triển DN

Trên đây là một nội dung trong chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 về hỗ trợ và phát triển DN đến năm 2020 và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 6-6-2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng DN trong năm 2018.

Trong chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng công tác đối thoại với cộng đồng DN, giải quyết thực chất, dứt điểm các vướng mắc của DN, công khai kết quả theo dõi. Giám sát quá trình xử lý sau đối thoại với DN, đề xuất tới các cơ quan có thẩm quyền nếu có những bất cập trong quy định pháp luật… cũng là những yêu cầu Thủ tướng đặt ra.

Ngoài ra, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đẩy mạnh phát động phong trào “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam” và vận động các DN nói không với tiêu cực” - chỉ thị nêu rõ.