Thủ tướng đồng chủ trì phiên đối thoại chính sách GMS

Thủ tướng hoan nghênh sự tham gia đông đảo của gần 2.600 nhà đầu tư, doanh nhân trong và ngoài khu vực, nhấn mạnh lực lượng này chính là nguồn động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế khu vực Mekong. 

Thời gian tới Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động đẩy mạnh hội nhập quốc tế với khu vực GMS; xác định trọng tâm trong năm 2018-2019 là ký kết, phê chuẩn, đưa vào hiệu lực hai hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là CPTPP và EVFTA Việt Nam-EU; đẩy mạnh thực thi hiệu quả 10 FTA đã có hiệu lực, thúc đẩy đàm phán Hiệp định RCEP và một số hiệp định khác. 

Thủ tướng đề nghị GMS phải có những động lực mới cạnh tranh mạnh mẽ hơn, có cơ chế hiệu quả nhằm cộng hưởng được sự quyết tâm và nỗ lực từ tất cả các bên, tạo nên nguồn lực mới, mở rộng không gian hợp tác kinh tế cả chiều rộng lẫn chiều sâu.