Thủ tướng: Đừng để dân mất phương hướng, thiếu niềm tin

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như thế khi phát biểu tại Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, khai mạc sáng 5-1 tại TP.HCM. “Tôi thường sinh hoạt ở cơ sở, dù ở cương vị gì thì tôi thấy rất rõ vai trò cán bộ Mặt trận ở cơ sở, phát huy rất tốt. Các đồng chí nói là dân tin, dân nghe” - Thủ tướng chia sẻ.

Người dân bất bình là lỗi của chính quyền

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết năm 2017, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng khá, an sinh xã hội được quan tâm, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, đối ngoại mở rộng. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường tạo tiền đề cho sự phát triển của đất nước mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp quan trọng của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên từ trung ương tới cơ sở, địa bàn khu dân cư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho hay Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01 với chín nhóm giải pháp và 242 nhiệm vụ cụ thể. Chính phủ xác định chính sách pháp luật phục vụ nhân dân, không để ai lại phía sau trong quá trình phát triển của đất nước mà đặc biệt là không để xảy ra tình trạng nghèo cùng cực; khắc phục bệnh quan liêu, xa dân, sớm xử lý, khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”. “Làm sao cán bộ cơ sở phải nóng ruột vì dân, lo lắng cho dân. Đừng để người dân bất bình” - Thủ tướng nói và cho rằng việc người dân bất bình với chính quyền là lỗi của cơ quan nhà nước.

Theo Thủ tướng, người dân ủng hộ thì mới làm tốt được nhiệm vụ, do đó việc vận động quần chúng nhân dân của MTTQ rất quan trọng. “Nhiệm vụ quan trọng là tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ và các cơ quan của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp đề ra” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng: Đừng để dân mất phương hướng, thiếu niềm tin ảnh 1
Thủ tướng trò chuyện với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đề cập đến mạng xã hội, Thủ tướng cho rằng mạng xã hội đang tạo cơ hội cho các tổ chức kích động phá hoại. Thông tin xấu, độc, kích động làm cho người dân thiếu niềm tin vào Đảng và Nhà nước. “Đừng để nhân dân mất phương hướng, thiếu niềm tin” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Loại bỏ băng nhóm xã hội đen

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, năm 2018 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020, do đó Chính phủ sẽ đưa kỷ cương lên hàng đầu để không “xảy ra tình trạng lộn xộn”. “Kết luận thanh tra có rồi mà địa phương không thực hiện, đó có phải là kỷ cương hay không” - Thủ tướng nói và đề nghị cần tăng cường công tác phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan nhà nước, MTTQ để khắc phục.

Chống lại lối sống chạy theo đồng tiền

MTTQ cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò quan trọng trong việc lan tỏa, tăng cường sự quyết tâm, đoàn kết nhất trí cả nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 2018. Từ niềm tin đó, chúng ta tiếp tục khơi dậy phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền về người tốt, việc tốt, cách làm tốt, chú trọng đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Chúng ta phải chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh giá trị nhân văn, văn minh, tiến bộ; đấu tranh chống lại lối sống chạy theo đồng tiền, tệ nạn xã hội, những hành vi phi văn hóa, phản văn hóa như “Lợn hai chuồng, rau hai luống”, bơm tạp chất vào thủy sản…

Thủ tướng NGUYỄN XUÂN PHÚC

Thủ tướng cho rằng trong bối cảnh hiện nay, việc củng cố niềm tin cho nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Do đó, MTTQ cần tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận và thống nhất cao về tư tưởng, hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng đề nghị Mặt trận cần duy trì công tác phản biện xã hội, tích cực hơn nữa trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Mặt trận phải là nơi để mọi người phản ánh, tố cáo cán bộ có biểu hiện suy thoái đạo đức, tham nhũng. “Đồng thời, Mặt trận phải đóng góp vào việc khắc phục mặt trái của kinh tế thị trường, phòng ngừa khủng hoảng kinh tế-xã hội theo chu kỳ, loại bỏ những băng nhóm xã hội đen xuất hiện trong nền kinh tế thị trường đe dọa cuộc sống người dân và doanh nghiệp…” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, Mặt trận với vai trò của mình cần lựa chọn các vấn đề lớn, được đông đảo nhân dân quan tâm, bức xúc để phối hợp giám sát gồm: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, đánh giá sự hài lòng của người dân với dịch vụ công, trách nhiệm người đứng đầu trong đấu tranh chống tham nhũng, cải cách giáo dục… “Đó là những việc người dân rất cần. Giám sát phải làm gì đó thiết thực, chứ đừng ngứa trên đầu mà gãi dưới chân” - Thủ tướng lưu ý.

Xử lý đầy đủ các phản ánh của nhân dân

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ TP.HCM đã tập trung lãnh đạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sức sáng tạo của nhân dân vượt qua mọi khó khăn và thách thức.

Theo ông Nhân, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã ban hành Quy định về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Theo đó, bốn cơ quan là MTTQ, HĐND, UBND và cấp ủy các cấp sẽ phối hợp để xử lý hợp lý, đầy đủ thông tin phản ánh của nhân dân thông qua bốn kênh thông tin.