Thủ tướng làm chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đổi mới GD&ĐT

Theo đó, Ủy ban Quốc gia Đổi mới GD&ĐT là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, điều hành những công việc quan trọng để thực hiện thành công việc đổi mới GD&ĐT.

Nhiệm vụ của ủy ban là giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới. Đồng thời, ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các chủ trương, kế hoạch để huy động nguồn lực của toàn xã hội cho việc thực hiện đổi mới GD&ĐT… Ngoài ra ủy ban có thể lập các tổ chức tư vấn về các vấn đề chuyên môn. Những tổ này có thành viên là đại diện một số tổ chức liên quan và chuyên gia được mời làm việc theo nhiệm vụ và có thời hạn. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26-5.

TLL

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học tại các cơ sở đào tạo ở TP.HCM trong đợt 1 vừa qua. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phương án tuyển sinh năm 2023

(PLO)- Nhiều trường đại học dự kiến phương án tuyển sinh năm 2023 sẽ không thay đổi và góp ý điều chỉnh một số kỹ thuật chung để tránh gây xáo trộn cho thí sinh.