Thủ tướng phê chuẩn nhân sự ở Đà Nẵng, Tiền Giang...

Cụ thể, đối với TP Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Huỳnh Đức Thơ.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Quang Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Văn Miên, để nghỉ hưu trước tuổi và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

Đối với tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình và ông Đoàn Ngọc Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình.

Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Quang, để nghỉ hưu theo chế độ và ông Trần Phong để nhận nhiệm vụ mới.

Đối với tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với: Ông Trần Song Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình và ông Nguyễn Cao Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đinh Văn Điến và chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch, để nghỉ chờ hưu theo chế độ.

Đối với tỉnh Long An, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Minh Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Kiến Tường.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phạm Văn Cảnh để nghỉ hưu trước tuổi và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành.

Đối với tỉnh Tiền Giang, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Trọng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT 

Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai Quyết định về công tác cán bộ vào chiều 21-12.

Tại hội nghị, Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Tấn Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Thành; bà Nguyễn Thị Hoàng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN và ông Võ Văn Phi, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao Quyết định điều động ông Võ Văn Phi, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đến công tác tại UBND tỉnh để thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời giao ông Lê Hữu Thiện - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phụ trách điều hành hoạt động của cơ quan Hội Nông dân tỉnh cho đến khi kiện toàn nhân sự Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao quyền Chủ tịch UBND huyện Long Thành đối với bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Thành cho đến khi HĐND huyện Long Thành bầu Chủ tịch UBND huyện Long Thành, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời giao nhiệm vụ cho ông Huỳnh Minh Hậu, Phó Giám đốc Sở KH&CN phụ trách điều hành hoạt động Sở KH&CN. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm