Thủ tướng sẽ quyết việc chuyển giao Cảng Bến Nghé

Trước đó, UBND TP.HCM đã có tờ trình gửi Thủ tướng xem xét, chấp thuận việc chuyển giao Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé (thành viên của Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV) về làm đơn vị thành viên của Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận.

Theo UBND TP.HCM, Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn TNHH MTV thuộc nhóm doanh nghiệp cổ phần hóa và Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Nếu Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé trực thuộc tổng công ty này thì sẽ ảnh hưởng đến việc Nhà nước chi phối, điều hành hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy để thống nhất đầu mối quản lý cảng khu vực phía đông TP và phát huy, khai thác hiệu quả cụm cảng này. Việc chuyển giao Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé về làm đơn vị thành viên của Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận là phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế biển gắn liền với đảm bảo quốc phòng, an ninh của TP; phù hợp với chức năng và ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.