Thú vị xem chú chó chơi trò rút gỗ thành thục

(PLO)- Trò chơi rút gỗ được biết là một trò chơi đòi hỏi sự khéo léo mà không phải người nào cũng chơi thành thục.