Thừa phát lại giảm việc cho cơ quan thi hành án

Phát biểu trong chương trình, bà Phan Thị Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết TP.HCM là địa phương đầu tiên trên cả nước được chọn thực hiện chế định thừa phát lại (TPL) nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa thi hành án dân sự (THADS). Hiện nay TP có 11 văn phòng TPL, thực hiện bốn mảng việc gồm: lập vi bằng, tống đạt các văn bản giấy tờ, xác minh điều kiện THA và trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của tòa án.

Theo bà Thuận, mặc dù số vụ việc yêu cầu THA của TPL vẫn còn thấp (thực hiện thành công 250/380 vụ việc tiếp nhận) nhưng các vụ việc THA thành công đều thực hiện trong giai đoạn giải thích, thuyết phục mà không phải tổ chức cưỡng chế. Qua đó TPL giúp giảm bớt căng thẳng, tránh sự tranh chấp giữa các bên có liên quan, góp phần giảm tải, chia sẻ công việc với cơ quan THA.

Tuy nhiên, bà Thuận cho rằng TPL là chế định mới nên người dân và các tổ chức vẫn chưa biết đến nhiều và chưa tin tưởng để giao cho TPL tổ chức THADS.

Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng đề nghị cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn về chế định TPL, góp phần nâng cao chất lượng công tác THADS trên địa bàn TP.