Từ khóa:

#thực hiện cách ly
Tìm thấy 12 kết quả
Trắng đêm đón người cách ly

Trắng đêm đón người cách ly

(PL)- Không chỉ nhân viên y tế, chính quyền địa phương và công an khu vực cũng tích cực tham gia phòng chống COVID-19.