Tiếp tục đốn hạ hàng cây lim xẹt trên đường Lê Lợi

Hàng cây lim xẹt còn trơ thân đang được các công nhân tiến hành bứng gốc.

Công nhân đang cưa bớt phần thân cây trước khi cho xe cẩu đẩy ngã cây.

Công nhân công ty cây xanh đang đập bỏ phần bê tông, sau đó cắt phần rễ cây.

Xe cẩu đẩy ngã cây cho công nhân cưa thành những đoạn ngắn.

Phần gỗ cây được chở về Công ty Công viên cây xanh TP.

Phần nhánh cây nhỏ được các công nhân dọn đưa lên xe rác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm