Tiêu thụ xăng E5 ở TP.HCM tăng

Sở Công Thương TP.HCM vừa có báo cáo UBND TP.HCM về tình hình cung ứng và tiêu thụ xăng E5 trên địa bàn từ ngày 25-12-2017 đến 10-1-2018.

Theo đó, tính đến ngày 10-1-2018 sản lượng tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn TP của một số doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý, đại lý đối với xăng E5 tăng đáng kể.

Cụ thể, tại Công ty Xăng dầu khu vực 2 (Petrolimex Saigon) trước ngày 15-12-2017 sản lượng xăng E5 tiêu thụ bình quân 1.700 m3/tháng, xăng A92 là 11.852 m3/tháng, xăng A95 là 12.928 m3/tháng. Tỉ lệ E5 chiếm 7%, xăng A92 chiếm 45%, xăng A95 chiếm 48%. Sau khi khai tử xăng A92, tỉ lệ tiêu thụ xăng E5 tăng lên 32,09%, xăng A95 là 67,91%.

Tương tự, tại Công ty TNHH MTV Dầu khí TP (Sài Gòn Petro) trước ngày 15-12-2017 tỉ lệ tiêu thụ xăng sinh học E5 chỉ 6%, xăng A92 là 66%, xăng A95 là 28%. Sau khi khai tử xăng A92, tỉ lệ tiêu thụ xăng sinh học E5 đạt 32,14%, xăng A95 tăng lên 67,86%.

Tại Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) trước ngày 15-12-2017 sản lượng tiêu thụ xăng E5 là 15%, xăng A92 là 44%, xăng A95 là 41%. Sau khi khai tử xăng A92, tỉ lệ tiêu thụ xăng E5 đạt 55,64%, xăng A95 tăng nhẹ lên 44,36%.

Xăng E5 đủ cung ứng cho 534 cửa hàng xăng khi thay thế hoàn toàn xăng A92 từ ngày 1-1-2018.

Sở Công Thương TP.HCM ước tính tổng sản lượng tiêu thụ xăng từ ngày 15-12-2017 đến 10-1-2018 trên địa bàn TP bình quân đạt 109.712 m3/tháng. Trong đó sản lượng xăng  E5 chiếm khoảng 30.022 m3/tháng, đạt 33% tổng sản lượng cung ứng xăng trên địa bàn, tăng từ 6,7% lên 33% sau thời điểm triển khai đồng loạt bán xăng E5 theo lộ trình của Chính phủ.

“Như vậy, qua công tác tuyên truyền người tiêu dùng đã nâng cao nhận thức đối với lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng xăng E5” - đại diện Sở Công Thương nói.

Mặt khác, Sở Công Thương TP.HCM cho biết theo dự báo của các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý từ đây đến cuối năm sản lượng tiêu thụ xăng E5 tăng lên đáng kể, đủ thay thế hoàn toàn xăng khoáng A92 do các đơn vị tư nhân bắt đầu tham gia kinh doanh xăng E5.

Hiện nay, ở TP.HCM các đơn vị chủ lực kinh doanh xăng dầu gồm Petrolimex chiếm khoảng 30%, PV Oil chiếm 16,6%, Sài Gòn Petro chiếm khoảng 6,5%. Sản lượng E5 của các đơn vị cung ứng ra thị trường ước đạt 166.000 m3/tháng, đủ cung ứng cho 534 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP triển khai đồng loạt xăng E5. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm