Tiểu vùng ĐBSCL tìm hướng đi phát triển bền vững

Sáng 10-1, tại Bến Tre, các tỉnh tiểu vùng duyên hải ĐBSCL: Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long đã tổ chức hội thảo tầm nhìn chiến lược liên kết phát triển bền vững tiểu vùng duyên hải phía Đông ĐBSCL.

Hội thảo nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển tiểu vùng duyên hải phía Đông ĐBSCL trở thành vùng trọng điểm về sản xuất nông nghiệp, thủy sản, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương. Đồng thời huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nhanh, bền vững cho toàn vùng.

Tiểu vùng ĐBSCL tìm hướng đi phát triển bền vững ảnh 1
Lãnh đạo các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long bắt tay cùng liên kết thực hiện đề án tầm nhìn chiến lược phát triển tiểu vùng bền vững.

Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, song song với việc thực hiện liên kết chung cho toàn vùng ĐBSCL, các tỉnh trong tiểu vùng duyên hải phía Đông ĐBSCL nhận thấy có sự tương quan về điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế xã hội, cùng những lợi thế so sánh trong từng lĩnh vực có quan hệ với nhau, có thể trao đổi, hỗ trợ và kết nối để phát triển tốt hơn.

Từ đó các tỉnh trong tiểu vùng đã mạnh dạn tạo bứt phá và đi tiên phong trong thực hiện liên kết cho tiểu vùng. “Liên kết thành công sẽ tận dụng và phát huy tốt nhất các tiềm năng, thế mạnh cũng như khai thác có hiệu quả nhất về lợi thế so sánh của từng địa phương trong tiểu vùng và toàn vùng”, ông Trọng nhấn mạnh.

Theo đó, tiểu vùng ĐBSCL gồm 4 tỉnh: Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long nằm ở hạ lưu ĐBSCL, có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội. Tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng có tiềm năng thế mạnh phát triển nông nghiệp với cả sản phẩm chất lượng và giá trị cao. Kinh tế tiểu vùng đang có sự phát triển khá tốt, tổng GRDP của các địa phương trong tiểu vùng chiếm 26,8% tổng GRDP của toàn vùng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và ảnh hưởng của tác động biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt hơn. Bên cạnh những cơ hội mới mở ra, các tỉnh trong tiểu vùng cũng có nhiều thách thức khó khăn cần có sự liên kết, hợp tác giữa các tỉnh để giải quyết mang tính chất tổng thể liên vùng. 

Được biết trong năm 2018, với vai trò là địa phương chủ trì thực hiện các hoạt động liên kết, Bến Tre đã phối hợp cùng các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang triển khai thực hiện nhiều hoạt động như: Hoàn thành nội dung và ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa bốn tỉnh tạo nền tảng cơ sở ban đầu cho các hoạt động liên kết hợp tác; Xây dựng và hoàn thiện tầm nhìn chiến lược liên kết phát triển bền vững Tiểu vùng duyên hải phía Đông ĐBSCL.

Đồng thời, hoàn thành quyết định thành lập Ban điều hành và Tổ giúp việc thực hiện đề án liên kết; Đề xuất một số dự án, chương trình liên kết tiểu vùng với Trung ương. Đặc biệt là Bến Tre được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chủ trì, phối hợp các tỉnh trong tiểu vùng hoàn chỉnh đề cương dự án “Liên kết xây dựng vùng sản xuất dừa theo hướng an toàn chất lượng cao ở các tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang, Trà Vinh” với mong muốn  tạo sự đột phá cho ngành dừa trong tương lai.

Cũng tại hội thảo, lãnh đạo bốn tỉnh đã ký kết Tầm nhìn chiến lược “Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng duyên hải phía Đông ĐBSCL” trên nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, hạ tầng giao thông, hợp tác phát triển đầu tư,  cơ chế chính sách đặc thù,  xây dựng các chương trình dự án chung của tiểu vùng liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu, sạt lở, phát triển nguồn nhân lực,….