Tỉnh ủy Bắc Ninh chấn chỉnh kỷ cương hành chính

(PLO)- Cùng với việc kiểm tra, xử lý vụ giám đốc sở chơi golf trong giờ làm việc, Tỉnh ủy Bắc Ninh ra chỉ thị chấn chỉnh kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trên địa bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tỉnh ủy Bắc Ninh, ngày 29-11, đã ban hành Chỉ thị 30-CT/TU về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn.

Tỉnh ủy Bắc Ninh ra chỉ thị chấn chỉnh kỷ cương hành chính
Tỉnh ủy Bắc Ninh ra chỉ thị chấn chỉnh kỷ cương hành chính khi dư luận ồn ào việc giám đốc sở chơi golf trong giờ làm việc.

Đi muộn về sớm

Trong văn bản này, Tỉnh ủy Bắc Ninh đánh giá trong tỉnh vẫn còn một số tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức lơ là, chưa nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

Riêng về phần kỷ luật thời gian hành chính vẫn còn các hiện tượng đi muộn, về sớm, làm việc cá nhân. Cá biệt một số còn sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa trong các ngày làm việc. Một số cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Tỉnh ủy cũng nhận diện tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, tránh va chạm, không chịu làm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định công việc thuộc thẩm quyền vẫn xảy ra, đẩy việc lên cấp trên, sang các cơ quan, đơn vị khác…

Tuyệt đối không làm việc cá nhân trong giờ hành chính

Để chấn chỉnh kỷ cương hành chính, kỷ luật và đạo đức công vụ, Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ thị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt đầy đủ, sâu rộng và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, văn hóa công sở.

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện nghiêm túc, nền nếp việc báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh khi đi công tác ngoại tỉnh và nước ngoài. Tuyệt đối không vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, không làm việc cá nhân trong giờ hành chính.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện vi phạm để xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm minh, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở.

Trách nhiệm người đứng đầu

Chỉ thị 30-CT/TU của Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nếu để cán bộ, đảng viên, người lao động vi phạm. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, tự giác đi đầu, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, chủ trì, tham dự các cuộc họp.

Chỉ thị chấn chỉnh kỷ cương hành chính được Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành đúng thời điểm báo chí phản ánh một dàn giám đốc và lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh này chơi golf trong giờ làm việc, mà tính ra là 3 lần trong thời gian một tuần.

Vụ việc xảy ra từ tháng 10, được báo chí phản ánh một tháng sau đó, gây bức xúc đến mức Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phải yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, báo cáo Thủ tướng trước hôm nay, ngày 30-11.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm