Tỉnh ủy Bình Phước kiểm điểm tự phê bình

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, yêu cầu khi kiểm điểm tự phê bình phải nói ít về ưu điểm, nói nhiều về khuyết điểm để từ đó khắc phục. Ông Khanh cũng gợi ý đối với tỉnh Bình Phước: Những tồn tại, yếu kém kéo dài là gì? Có lợi ích nhóm hay không? Nếu có thì nó ở đâu? Khi xác định xong thì cần đề ra giải pháp khắc phục cho bằng được. Ông Khanh còn yêu cầu các ủy viên Ban Thường vụ cần suy nghĩ sâu để tự kiểm điểm về suy thoái đạo đức, lối sống...

Tại hội nghị, ông Võ Đình Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã thông qua dự thảo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự thảo báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp của các cơ quan trung ương.

N.ĐỨC