TP Thủ Đức sẽ là đô thị loại 1

Chính phủ vừa công nhận kết quả rà soát đánh giá khu vực dự kiến lập TP Thủ Đức theo tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc TP.HCM theo đề nghị của Bộ Xây dựng.

Nội dung này đã được đề cập trong văn bản do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kí ngày 10-11.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có ý kiến thống nhất với với tờ trình của UBND TP về vấn đề này; đồng thời kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo TP.HCM sớm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt các quy hoạch theo Luật Quy hoạch để hoàn thiện cơ sở pháp lý về quy hoạch và phân loại đô thị.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đã giao cho UBND TP.HCM hoàn thiện Đề án lập TP Thủ Đức trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Trước đó, UBND TP.HCM đã kiến nghị Chính phủ công nhận kết quả đánh giá TP Thủ Đức là đô thị loại 1.

Theo UBND TP, dựa vào năm tiêu chí của Nghị quyết 1210/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, khu vực dự kiến thành lập TP Thủ Đức đạt 87,18/100 điểm, đảm bảo đạt tiêu chí đô thị loại 1.

Cụ thể: Vị trí chức năng, vai trò cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt 20/20 điểm; quy mô dân số đạt 6,69/8 điểm; mật độ dân số đạt 5,98/6 điểm; tỉ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 6/6 điểm; trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị đạt 48,51/60 điểm.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu sau khi lập TP Thủ Đức, chính quyền TP.HCM sớm tổ chức lập, trình phê duyệt quy hoạch chung TP Thủ Đức đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ với nhiệm vụ quy hoạch TP.HCM và nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.

Đồng thời lập đề án đề nghị công nhận TP Thủ Đức là đô thị loại 1 trực thuộc TP.HCM trình cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm