TP.HCM ban hành kế hoạch bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

(PLO)- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm khuyến khích cán bộ đăng ký sáng kiến, giải pháp sáng tạo, cách làm đột phá để tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định 73/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

can-bo-dam-nghi-dam-lam.JPG
TP.HCM có kế hoạch thực hiện Nghị định 73/2023 về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Kế hoạch nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong phát huy tinh thần năng động, sáng tạo trong việc khuyến khích, bảo vệ cán bộ đề xuất và cán bộ, cá nhân, tổ chức thực hiện đề xuất.

Theo đó, UBND TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị quán triệt Nghị định 73 trong quý IV-2023 và hoàn thiện trình tự, thủ tục đề xuất và phê duyệt đề xuất đổi mới sáng tạo trên địa bàn TP.

Theo UBND TP, tuỳ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện của đơn vị, địa phương, Thủ trưởng có trách nhiệm chủ động triển khai và khuyến khích cán bộ, công chức đăng ký sáng kiến, giải pháp sáng tạo, cách làm đột phá. Từ đó tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, tạo điều kiện và môi trường làm việc tốt nhất để cán bộ, công chức phát huy khả năng, sáng tạo, sáng kiến của mình.

Trong đó, gửi về UBND TP.HCM các đề xuất của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND TP.

Còn các đề xuất của cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; viên chức quản lý trong các đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của các sở, ngành, địa phương thì gửi về giám đốc các sở, ngành, chủ tịch các địa phương.

Đối với các đề xuất đã được gửi Sở Nội vụ để trình UBND TP phê duyệt chủ trương để nghiên cứu, xây dựng trước ngày Nghị định 73/2023 ban hành sẽ được tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Theo kế hoạch của UBND TP, trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch, Thủ trưởng sở, ngành và Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tổ chức quán triệt và trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện của các cơ quan, đơn vị và địa phương trong quý IV-2023.

Khẩn trương, kịp thời đăng ký giải pháp, sáng kiến đổi mới, sáng tạo của cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Định kỳ hàng năm tiến hành rà soát, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện và đúc kết, rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế.

UBND TP giao Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ tham mưu báo cáo trình UBND TP theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần thiết sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của kế hoạch, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất UBND TP thông qua Sở Nội vụ.

Suốt từ ngày 30-10 đến nay, PLO.VN đã đăng tải tuyến bài "Để cán bộ dám nghĩ, dám làm được bảo vệ”. Tuyến bài được thực hiện trong bối cảnh Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2023 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Vấn đề đặt ra là phải hiện thực hóa các quy định này trên thực tiễn và đồng bộ với các quy định liên quan khác, tạo động lực để cán bộ năng động, sáng tạo, đi đầu trong việc dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Từ đó đem lại hiệu quả cao hơn trong công việc, đặc biệt là với TP.HCM – địa phương đang được trao quyền để thực hiện nhiều cơ chế đặc thù.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm