TP.HCM đề ra 4 tình huống ứng phó động đất, sóng thần

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó, UBND TP đề ra bốn tình huống. Thứ nhất, động đất cấp VI trở xuống (cấp động đất kèm theo Quyết định số 03/2020 ngày 13-1-2020 của Thủ tướng, tính theo các chỉ số).

Cấp IV đến VI (nhẹ, các đồ vật trong nhà rung động và phát ra tiếng ồn, nhiều người cảm nhận thấy động đất…), tần suất xuất hiện trên thế giới 10.000 đến 15.000 trận mỗi năm.

Tình huống thứ nhất không có cảnh báo sóng thần với chấn tâm trong khu vực TP hoặc ảnh hưởng do chấn tâm ở khu vực lân cận. Đối với tình huống này, mức độ ảnh hưởng nhẹ, không cần tổ chức sơ tán dân.

Tình huống thứ 2, động đất cấp VII trở lên không có cảnh báo sóng thần với chấn tâm trong khu vực TP.HCM.

Trung bình cấp VI đến cấp VIII có thể gây thiệt hại trung bình tới thiệt hại nặng cho các công trình xây dựng thiết kế kém, không gây thiệt hại đến thiệt hại nhẹ cho các công trình thiết kế tốt, mọi người đều cảm nhận thấy động đất, có thể gây chết người tùy thuộc vào hoàn cảnh tác động. Tần suất xuất hiện trên thế giới cấp VI đến cấp VIII là 1.000 đến 1.500 trận mỗi năm.

Tình huống này điều hành các sở ngành tham gia công tác sơ tán dân; chỉ đạo - điều động các lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, tìm kiếm cứu nạn khi có động đất để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

Chỉ đạo công tác ứng phó với lũ do động đất gây vỡ đập từ thượng nguồn tràn xuống khu vực TP.HCM.

Tình huống 3, động đất ngoài khơi có cảnh báo sóng thần mức 1 khu vực biển Cần Giờ. Đối với tình huống này, mức độ ảnh hưởng nhẹ, không cần tổ chức sơ tán dân.

Tình huống 4, động đất ngoài khơi có cảnh báo sóng thần mức 2 đến mức 3 khu vực biển Cần Giờ. Khuyến cáo sẵn sàng sơ tán dân đối với trường hợp cảnh báo sóng thần mức 2.

Tp điều hành công tác sơ tán dân đối với trường hợp cảnh báo sóng thần đến mức 3, chỉ đạo, điều động các lực lượng, phương tiện, vật tư để chi viện, tìm kiếm cứu nạn khi có sóng thần để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ chỉ đạo lực lượng địa phương tham gia sơ tán dân đối với trường hợp cảnh báo sóng thần mức 3, chỉ đạo điều động lực lượng địa phương trong công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm