TP.HCM đề xuất điều chỉnh giá đất ở 28 tuyến đường

Sở cho hay đơn giá đất ở tại các tuyến đường được điều chỉnh bổ sung phù hợp với khung giá đất tại Nghị định 104/2014 và phù hợp thông tin về giá thị trường do các quận, huyện điều tra, khảo sát cũng như các thông tin lưu trữ giá đất.

Theo đó, giá đất ở trên địa bàn các quận cao nhất không quá 162 triệu đồng/m2, mức thấp nhất với vị trí hẻm tại các quận là 1,5 triệu đồng/m2. Với địa bàn năm thị trấn thuộc huyện thì mức giá đất ở cao nhất là 15 triệu đồng/m2, thấp nhất là tại vị trí hẻm với 120.000 đồng/m2. Tại các xã thuộc năm huyện thì mức cao nhất là 18 triệu đồng/m2 và thấp nhất tại vị trí hẻm là 60.000 đồng/m2.

Theo tờ trình, các quận, huyện khẳng định việc bổ sung này không gây ảnh hưởng đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất.

Trên cơ sở đó, Sở TN&MT đề xuất sửa đổi bổ sung Quyết định 51/2015 do TP ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn TP áp dụng từ 1-1-2015 đến 31-12-2019. Theo đó, sẽ điều chỉnh tên đường như đổi tên chỉnh đoạn với 30 tuyến đường trên địa bàn tám quận, huyện mà không thay đổi giá đất ở. Ngoài ra điều chỉnh giá đất một tuyến đường ở quận 2 và bổ sung vào bảng giá đất ở với 27 tuyến đường của năm quận, huyện gồm một số tuyến như đường kênh Tân Hóa ở quận 11; đường DC 6, DC 13 ở quận Tân Phú... (xem thêm trên phapluattp.vn).

Được biết tờ trình sửa đổi, bổ sung bảng giá đất ở đã được Sở Tư pháp thẩm định và chuyển Hội đồng Thẩm định giá đất TP xem xét trước khi trình HĐND TP thông qua để TP quyết định.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm