TP.HCM đứng thứ 2 về thu hút vốn FDI

Ngày 24-11, theo báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm trong 11 tháng qua, các nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam hơn 17,3 tỉ USD, bằng 83% so với cùng kỳ 2013.

Cụ thể tính đến ngày 20-11, cả nước có 1.427 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 13,4 tỉ USD và 515 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 3,92 tỷ USD. Tổng số vốn tại các dự án FDI đã giải ngân 11,2 tỉ USD và tăng hơn 6 % so với cùng kỳ năm 2013.

Theo Báo cáo, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài, kinh doanh bất động sản đã đứng thứ hai, thứ ba là lĩnh vực xây dựng.

Trong 60 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam thì Hàn Quốc vẫn là đối tác dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm là 6,8 tỉ USD, chiếm 39% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.