TP.HCM phạt hơn 3,6 tỉ đồng đối với các cơ sở vi phạm ATTP

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM đã có báo cáo kết quả công tác kiểm tra ATTP năm 2020.

Theo đó, trong năm 2020 Ban Quản lý ATTP TP.HCM đã tiến hành kiểm tra 6.855 cơ sở, trong đó phát hiện 274 cơ sở vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm (ATTP), xử phạt 243 cơ sở với số tiền hơn 3,6 tỉ đồng, đình chỉ có thời hạn bốn cơ sở, buộc tháo dỡ, gỡ quảng cáo năm cơ sở.

Ngoài ra, Ban Quản lý ATTP TP.HCM cũng đã thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn TP theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 với 645 cơ sở. Trong đó có 577 cơ sở đủ điều kiện hoạt động, 68 cơ sở không đủ điều kiện hoạt động theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch.

Trong năm 2020, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống gặp nhiều khó khăn. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoạt động cầm chừng, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đóng cửa. Số lượng kiểm tra giảm 28% so với năm 2019.

Hiện nay tình trạng cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm hoạt động vào ban đêm nhằm tránh né hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan có thẩm quyền vẫn còn tồn tài. Điều này gây khó khăn cho công tác kiểm soát, đảm bảo ATTP.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.