TP.HCM: Ra mắt quỹ khởi nghiệp 100 tỉ đồng

Quỹ đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo TP.HCM (2016-2020) được khởi xướng và sáng lập bởi Hội LHTN Việt Nam TP.HCM, đồng sáng lập bởi Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM(HFIC) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Ngân hàng TMCP Phương Đông Việt Nam (OCB) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) sẽ là những đơn vị đầu tiên hưởng ứng với vai trò góp vốn đầu tư cho quỹ.

Quỹ phấn đấu đạt quy mô nguồn vốn trong giai đoạn 2016-2020 là 100 tỉ đồng. Trong sự kiện lễ công bố, quỹ ra mắt với số vốn ban đầu là 30 tỉ đồng, đồng thời tiếp tục kêu gọi các đơn vị tham gia đóng góp thêm nguồn lực, hướng đến mục tiêu đạt quy mô ít nhất 100 tỉ đồng vào năm 2020.

Quỹ HSIF được hình thành với mong muốn giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung phát triển được dự án khởi nghiệp sáng tạo của mình, đóng góp chung vào sự phát triển cho TP.HCM - thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ.

Quỹ sẽ xem xét và khuyến khích các doanh nghiệp có định hướng công nghệ: ứng dụng trên Mobile, Internet, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp... có tiềm năng áp dụng với quy mô rộng tại Việt Nam và các nước có điều kiện phát triển tương tự trong khu vực và thế giới.

Ngoài ra, quỹ cũng dành cơ chế ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn hoặc trợ giúp cho các ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, các sáng chế có tính thực tiễn và có khả năng thương mại hóa cao... do các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên của các trường đại học trên địa bàn TP.HCM khởi xướng.

Như vậy tính đến thời điểm này, Hội LHTN Việt Nam TP.HCM có hai nguồn Quỹ hỗ trợ về tài chính cho người khởi nghiệp gồm Quỹ Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp TP.HCM  và quỹ Đầu tư Khởi nghiệp và Sáng tạo TP.HCM (HSIF).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm