TP.HCM: Thí điểm xã hội hóa đầu tư hạ tầng giao thông

Các công trình bao gồm: Mô hình công viên an toàn giao thông tại Công viên Gia Định, cầu vượt bộ hành và giá treo băng rôn tuyên truyền, quảng cáo trên các trụ đèn chiếu sáng công cộng. Vị trí lắp đặt các bảng quảng cáo kết hợp cổ động chính trị theo hình thức xã hội hóa phải nằm trong quy hoạch và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Nếu có ý kiến khác nhau phải báo cáo UBND TP.