TP.HCM tính đầu tư gần 455 tỉ đồng nâng cấp hệ thống để 'xử phạt nguội'

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình về thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ để xử phạt nguội.

Cụ thể, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình thống nhất chủ trương cần thực hiện việc đầu tư, nâng cấp hệ thống thiết bị kỹ thuật, công nghệ phục vụ công tác quản lý, giám sát giao thông tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị.

Việc đầu tư, nâng cấp hệ thống, công nghệ này là để hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử phạt nguội các hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông phù hợp với đề án xây dựng đô thị thông minh trong thời gian tới.

Ông Lê Hòa Bình giao Sở GTVT TP chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT, Sở KH&CN, Sở TT&TT, Công an TP và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND TP hình thức đầu tư các dự án và triển khai các thủ tục đầu tư liên quan theo quy định.

Trước đó, Sở GTVT TP đã có tờ trình gửi UBND TP về phê duyệt Đề án thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo đó, Sở GTVT TP.HCM đưa ra 2 phương án. Phương án 1: Sở GTVT đầu tư và tổ chức quản lý bảo trì, vận hành khai thác hệ thống này (đặt tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đồ thị). Công an TP bố trí nhân sự tham gia điều hành trực tiếp tại Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị. Đồng thời, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị chia sẻ dữ liệu phương tiện vi phạm cho Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt thuộc Công an TP để xử phạt nguội phương tiện vi phạm.

Phương án 2: Công an TP đầu tư và tổ chức quản lý hệ thống đặt tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt. Tung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thông qua hệ thống camera giám sát giao thông sẽ chia sẻ các dữ liệu hiện có phục vụ xử phạt khi có yêu cầu.

Qua phân tích, đánh giá ưu nhược điểm giữa 2 phương án, đề án đề xuất chọn phương án 1. Đề án chia ra 3 giai đoạn: Trong năm nay; từ năm 2022 đến 2023; từ 2024 đến 2045.

Giai đoạn 1 (năm 2021): Tổ chức khai thác hiệu quả, đồng bộ trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và hạ tầng công nghệ thông tin hiện hữu phục vụ công tác xử phạt nguội.

Giai đoạn 2 (2022-2023): Đầu tư hệ thống quản lý và xử phạt vi phạm giao thông trên địa bàn TP. Nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 theo hướng quy định cụ thể về xử phạt nguội phương tiện vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ.

Giai đoạn này sẽ đầu tư hệ thống tại Trung tâm điều hành bao gồm hệ thống switch trung tâm, server và quản lý hình ảnh, máy tính phân tích hình ảnh thông minh, hệ thống các thiết bị phụ trợ...

TP cũng sẽ đầu tư thiết bị ngoại vi tại 40 vị trí kiểm tra xử phạt các hành vi vi phạm tập trung tại khu vực trung tâm TP, các điểm đen về tai nạn giao thông, khu vực ra vào cảng, bến xe, khu vực sân bay... Kinh phí đầu tư dự kiến cho giai đoạn 2 này là hơn 167,71 tỉ đồng.

Giai đoạn 3 (2024-2025): Tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống quản lý và xử phạt vi phạm giao thông trên địa bàn TP. Đầu tư bổ sung thiết bị ngoại vi tại 140 vị trí kiểm tra xử phạt, đầu tư bổ sung hệ thống xử lý vi phạm... Kinh phí cho giai đoạn 3 là: hơn 286,34 tỉ đồng.