TP.HCM: Trường mầm non sẽ giữ trẻ nếu được phép hoạt động lại

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn tổ chức hoạt động hè năm 2021 và tăng cường kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non giữ trẻ.

Theo đó, phòng GD&ĐT tăng cường, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non trên địa  bàn trong việc thực hiện nghiêm công văn 1333 ngày 7-5; đồng thời phát huy sự giám sát của người dân trong việc phát hiện các nhóm, lớp hoạt động không phép và báo cáo kịp thời các cơ quan chức năng để có biện pháp giải quyết.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện tốt nội dung phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ trong việc khai báo y tế và hướng dẫn các nội dung cần thiết nhằm chăm sóc trẻ tốt tại gia đình.

Tuyên truyền với cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ về việc tạm dừng hoạt động tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, kể cả nhóm 7 trẻ.

Đối với hoạt động hè, chỉ khi có văn bản chỉ đạo của UBND TP cho phép hoạt động trở lại, các cơ sở giáo dục mầm non mới được triển khai tổ chức hoạt động giữ trẻ trong hè 2021. Cụ thể như sau:

Tùy điều kiện thực tế, nhu cầu gửi trẻ của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ và trên tinh thần giáo viên tư nguyện đăng ký tham gia làm hè, các trường có thể tổ chức hoạt động hè từ ngày 14-6 đến hết ngày 13-8.

Trong quá trình tổ chức phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT và các ban ngành có liên quan.

Phân công cán bộ quản lý trực, giải quyết công việc, đảm bảo đủ giáo viên/trẻ.

Trong thời gian hè 2021, bên cạnh việc đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn, phòng chống dịch COVID-19, đồng thời các cơ sở giáo dục mầm non phải tổ chức các hoạt động để chuẩn bị cho năm học mới. Cụ thể, kế hoạch sửa chữa trong hè phải chuẩn bị chu đáo, không ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động của trẻ.

Các trường tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn hè do Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT tổ chức theo hình thức trực tiếp, trực tuyến. Phân công giáo viên phụ trách nhóm, lớp và thông báo trong tháng 6 để giáo viên có thời gian chuẩn bị. Thời gian tuyển sinh đúng quy định theo kế hoạch tuyển sinh của các quận, huyện.