Trà Vinh đã trao hỗ trợ cho 23.380 người bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Ngày 18-8, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Trà Vinh cho biết đến nay tỉnh đã toàn tỉnh đã thực hiện chi trả cho 23.380 đối tượng (đạt 70,4%) với tổng số tiền hơn 35 tỉ đồng.

Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP Chính phủ và Quyết định 23/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tỉnh đã thực hiện chính sách giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 42.392 lao động (ở 895 đơn vị) với số tiền hơn 13 tỉ đồng.

Về chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, UBND tỉnh đã phê duyệt cho 265 lao động với tổng số tiền hơn 605 triệu đồng. Hiện các huyện, thị xã, thành phố đang tiếp tục rà soát. 

Bên cạnh đó, tỉnh còn triển khai chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế (F0 và F1). Hiện UBND tỉnh cũng đã phê duyệt danh sách hỗ trợ 1.315 người (trong đó trẻ em 216 người), với tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng.

Với phương châm “không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc” thời gian qua tỉnh đã tích cực triển khai các biện pháp, chính sách hỗ trợ đối với các lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác. Cụ thể tỉnh đã phê duyệt 41.392 đối tượng (trong đó người bán lẻ vé số là 8.243 người).