Trộm cắp nhiều lần, bị giáo dục tại xã, phường

Sau đó địa phương gửi thông báo cho tôi là sẽ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Tôi không biết địa phương áp dụng biện pháp đó có đúng không vì con tôi chỉ mới 15 tuổi.

Nguyễn Minh Hạnh (Châu Thành, Long An)

Luật sư ĐINH VĂN LƯƠNG (Đoàn Luật sư TP.HCM) trả lời: Theo Điều 89 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì giáo dục tại xã, phường, thị trấn là biện pháp xử lý hành chính áp dụng đối với các đối tượng quy định tại Điều 90 luật này để giáo dục, quản lý họ tại nơi cư trú trong trường hợp nhận thấy không cần thiết phải cách ly họ khỏi cộng đồng. Điều 90 luật này quy định: Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi mà có hai lần trở lên trong sáu tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì thuộc đối tượng áp dụng biện pháp trên.

Do vậy địa phương đã áp dụng đúng quy định.

         NGUYỄN ĐỊNH ghi