Trường ĐH Kinh tế - Luật công bố Chủ tịch Hội đồng trường

Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa tổ chức Hội nghị đại biểu bầu chọn Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về cơ cấu tổ chức, Hội đồng trường gồm 25 thành viên, bao gồm: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên là người học của trường; đại diện giảng viên, viên chức, người lao động và các thành viên bên ngoài trường.

Trong đó có 9 thành viên bên ngoài trường gồm đại diện lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM; đại diện cộng đồng xã hội gồm: nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động.

Ngay sau đó, phiên họp Hội đồng trường lần thứ nhất đã họp bầu các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường và Thư ký hội đồng trường.

Kết quả, PGS.TS Lê Tuấn Lộc được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Được biết, PGS.TS Lê Tuấn Lộc sinh năm 1970, hiện là Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu tại hội nghị.

PGS.TS Lê Tuấn Lộc (cầm hoa, đứng giữa) được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Kinh tế - Luật nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ảnh: NTCC

Theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 (có hiệu lực 1-7-2019), Chủ tịch hội đồng trường sẽ có trách nhiệm và quyền hạn chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng trường, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm.

Chủ tịch cũng sẽ chỉ đạo tổ chức và chủ trì các cuộc họp của hội đồng trường; ký văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của hội đồng trường; sử dụng bộ máy tổ chức và con dấu của trường đại học để hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của hội đồng trường; thực hiện nhiệm vụ của thành viên hội đồng trường, nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm