Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức cấp xã

Trong đó sửa đổi, bổ sung trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng. Cụ thể, căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã và yêu cầu công việc, chủ tịch UBND cấp huyện được tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:

Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng.

Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có ít nhất năm năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng...

Trong việc tuyển dụng công chức cấp xã đối với các trường hợp đặc biệt nêu trên, chủ tịch UBND cấp huyện phải thành lập hội đồng kiểm tra, sát hạch.