TTXVN tăng cường đưa thông tin về TP.HCM

Việc hợp tác nhằm tăng cường thông tin tuyên truyền về các hoạt động của TP.HCM, đặc biệt là giới thiệu tiềm năng kinh tế, các cơ hội đầu tư vào những lĩnh vực có lợi thế cao của TP thông qua các cơ quan truyền thông của TTXVN.

Tại lễ ký kết, ông Lê Hoàng Quân cho biết TP.HCM là đô thị đặc biệt, đầu mối giao lưu hợp tác kinh tế, xã hội quan trọng của cả nước. “Việc TTXVN tăng cường hợp tác thông tin tuyên truyền cho kinh tế, xã hội của TP là góp phần cùng TP thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước” - Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Hiện nay, TP.HCM đã ký kết hợp tác với 36 tỉnh, thành trong cả nước và 32 địa phương của nhiều quốc gia trên thế giới.

TÁ LÂM