Từ 1-4, không dùng tiền mặt nộp thuế, phí cho hải quan

Theo đó, không chỉ việc nộp thuế xuất nhập khẩu mà việc thu nộp phí và lệ phí hải quan cũng không được sử dụng tiền mặt và phải thu, nộp qua tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, đối với các hộ kinh doanh cá thể, cá nhân nếu có hoạt động xuất nhập khẩu và phát sinh các khoản nộp ngân sách nhà nước thì không chịu sự điều chỉnh của Thông tư 136/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm