Từ 12-2019 sẽ có thiết bị theo dõi thời gian học lái xe

Để thống nhất các quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, ngày 8-10-2019, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 38/2019 có hiệu lực từ ngày 1-12-2019.

Theo Điều 3 của thông tư trên, các cơ sở đào tạo sát hạch lái xe phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe sau đây:

- Bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập để nâng cao chất lượng đào tạo lái xe; ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý đào tạo để nhận dạng và đảm bảo theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô (trừ hạng B1) theo lộ trình quy định. Dữ liệu giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên làm tài liệu quản lý đào tạo.

- Trang bị và duy trì cabin học lái xe ô tô, thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường cho học viên theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

- Bảo đảm giáo viên khi dạy thực hành lái xe phải đeo phù hiệu “Giáo viên dạy lái xe” và mang theo giấy phép xe tập lái; học viên tập lái xe trên đường phải đeo phù hiệu “Học viên tập lái xe”. Phù hiệu do cơ sở đào tạo lái xe cấp, quản lý.

Đối với cơ sở đào tạo lái xe mô tô các hạng A1, A2, A3 phải sử dụng danh sách học viên đăng ký sát hạch làm tài liệu quản lý đào tạo. Cơ sở đào tạo lái xe ô tô sử dụng dữ liệu quản lý thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái xe ô tô (trừ hạng B1), dữ liệu giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên làm tài liệu quản lý đào tạo

Ngoài ra, thông tư còn bổ sung hai nội dung các học viên phải học khi tham gia đào tạo lái xe hạng B1, B2 và C gồm:

- Đạo đức, văn hóa giao thông và phòng chống tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông;

- Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.