Từ 15 giờ hôm nay, xăng giảm 150 đồng/lít

Theo đó, Bộ yêu cầu các DN kinh doanh xăng, dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để giảm giá bán các mặt hàng xăng, dầu trong nước; giá bán sau khi điều chỉnh giảm không cao hơn giá cơ sở xăng RON 92: 23.569 đồng/lít; dầu diesel 0,05S: 21.127 đồng/lít; dầu hỏa: 21.357 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S: 17.869 đồng/kg). Đồng thời tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

Ngay sau đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã thực hiện giảm 150 đồng/lít xăng; xăng Ron 92 từ 23.710 đồng/lít xuống còn 23.560 đồng/lít. Dầu diesel giảm 380 đồng/lít xuống còn 21.120 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 320 đồng/lít còn 21.350 đồng/lít; Dầu madut giảm 240 đồng, giá mới áp dụng với madut 3,5S là 17.860 đồng/kg.