Từ năm 2021, loại ô tô nào được miễn kiểm tra khí thải

Mới đây, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 33/2020 sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15-2-2021.

Cũng từ năm 2021, nhiều loại ô tô phải áp dụng mức khí thải mới. Ảnh: TN

Theo đó, thông tư 33/2020 quy định miễn kiểm tra, thử nghiệm khí thải và tiếp tục được thực hiện các thủ tục chứng nhận đối với các trường hợp gồm:

Các xe đã được cấp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (xe sản xuất, lắp ráp trong nước) hoặc các xe đã được cấp giấy chứng (GCN) nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (xe nhập khẩu) trước thời điểm áp dụng Quy chuẩn này.

Các xe được cấp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (xe sản xuất, lắp ráp trong nước) sau thời điểm áp dụng Quy chuẩn này trên cơ sở GCN kiểu loại tương ứng đã được cấp trước thời điểm áp dụng Quy chuẩn này nhưng còn hiệu lực.

Các kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp từ các xe cơ sở đã được cấp GCN chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước thời điểm áp dụng Quy chuẩn này hoặc kiểu loại xe mới thực hiện chứng nhận từ xe cơ sở nêu ở hai trường hợp trên.

Đối với các kiểu loại xe hoặc động cơ đã được thử nghiệm về khí thải và cấp báo cáo thử nghiệm phù hợp theo QCVN 86:2015/BGTVT được tiếp tục sử dụng báo cáo thử nghiệm đã cấp độ thực hiện kiểm tra, chứng nhận theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tương ứng.

Cũng từ 1-1-2021 các loại xe ô tô được sản xuất trong giai đoạn 1999-2008 bắt đầu áp theo tiêu chuẩn mức hai theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải. Cụ thể, tiêu chuẩn mức hai yêu cầu xe chạy xăng phải có nồng độ khí CO tối đa trong khí thải là 3,5% thể tích (trước đó là 4,5%). Xe dùng diesel động cơ bốn kỳ có giới hạn tối đa khí HC là 800 ppm (trước đó là 1.200 ppm).

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm