Từ ngày 25-6, giảm số lượng cán bộ, công chức cấp xã

Một nội dung đáng chú ý là số lượng cán bộ, công chức cấp xã sẽ được cắt giảm.

Cụ thể, đối với cấp xã loại 1 tối đa 23 người (giảm hai người so với quy định cũ); cấp xã loại 2 tối đa 21 người (giảm hai người); cấp xã loại 3 đối đa 19 người (giảm hai người).

Ngoài ra, Nghị định 34 còn sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, cụ thể như:

Về nội dung, hình thức thi tuyển công chức, theo quy định hiện hành sẽ thi viết môn kiến thức chung và môn chuyên ngành. Kể từ ngày 25-6 sẽ có hai vòng thi, thi trắc nghiệm môn kiến thức chung (vòng 1) và thi phỏng vấn hoặc thi viết môn chuyên ngành (vòng 2).

Về điểm cộng ưu tiên trong tuyển công chức cấp xã, thay vì cộng điểm ưu tiên vào tổng điểm thi thì theo quy định mới, điểm ưu tiên sẽ được cộng vào điểm thi vòng 2.

Đáng chú ý, có hai trường hợp được xét tuyển không cần qua thi tuyển gồm:

 - Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng.

- Người có trình độ đào tạo từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có ít nhất năm năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng.