Từ ngày 28-5, giảm tiếp 1% lãi suất

Theo đó, từ ngày 28-5, lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới một tháng giảm từ 4%/năm xuống còn 3%/năm; kỳ hạn từ một tháng trở lên giảm từ 12%/năm xuống còn 11%/năm.

Như vậy, từ ngày 28-5 trần lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND tối đa đối với một số đối tượng, lĩnh vực cũng sẽ giảm 1% tương ứng, từ 15% xuống 14%/năm.

Ngoài ra, theo quyết định của NHNN, lãi suất tái cấp vốn được giảm từ 13%/năm xuống còn 12%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng từ 14%/năm xuống còn 13%/năm; lãi suất tái chiết khấu được giảm từ 11%/năm xuống 10%/năm.

NHNN cho biết diễn biến của lạm phát năm tháng đầu năm đang phù hợp với mục tiêu Quốc hội đề ra cho cả năm (dưới 10%), thanh khoản của hệ thống ngân hàng được đảm bảo, thị trường tiền tệ ổn định và lãi suất đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn do sức mua của thị trường giảm, hàng tồn kho cao, khả năng hấp thụ vốn tín dụng của ngân hàng để tái tạo và mở rộng sản xuất, kinh doanh hạn chế. Hơn nữa, lãi suất cho vay dù đã giảm nhưng sức giảm chậm do chi phí huy động vốn cao và nguy cơ rủi ro tín dụng tăng. Do đó, việc điều chỉnh lãi suất này là nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo chủ trương của Chính phủ.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm