Từ khóa:

#ứng dụng công nghệ
Tìm thấy 44 kết quả
Rất nhiều dịch vụ du lịch như đặt phòng, đặt món ăn, các hình thức giải trí được thực hiện thông qua app trực tuyến. Ảnh: T.UYÊN

Ngành du lịch tìm cách chuyển đổi số

(PLO)- Một số doanh nghiệp du lịch đã ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo, đặt dịch vụ qua ứng dụng… và đạt được kết quả ban đầu khả quan.
Lý do Starbuck vượt qua giai đoạn đen tối

Lý do Starbuck vượt qua giai đoạn đen tối

(PLO)- Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu khi phát triển doanh nghiệp nhưng việc phân tích dữ liệu trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn vẫn chưa được các doanh nghiệp Việt chú trọng.