Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự

Theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ QH sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật, các báo cáo và các vấn đề khác.

Ủy ban Thường vụ QH sẽ xem xét, cho ý kiến về những nội dung: Công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 10, QH khóa XIV; việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động năm 2020 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan; việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ailen cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135; công tác nhân sự.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ QH sẽ cho ý kiến bằng văn bản các nội dung: Báo cáo của Chính phủ về quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2019; Báo cáo sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; quy định mức phạt tiền tối đa trong xử phạt hành chính đối với một số lĩnh vực về nông nghiệp và phát triển nông thôn.