Đề nghị xét đặc cách giải thưởng cho nhạc sĩ Phạm Tuyên
Hội Âm nhạc Hà Nội tiếp tục đề nghị Hội đồng cơ sở xét tặng Giải thưởng nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh xét đặc cách cho nhạc sĩ Phạm Tuyên với nội dung: nhạc sĩ Phạm Tuyên là người đã dành trọn đời mình trong việc sáng tạo âm nhạc…

Nhạc sĩ Hồ Quang Bình - chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội - cho biết Hội Âm nhạc Hà Nội đã tiếp tục gửi công văn (số 73, ngày 15/8/2011) đề nghị Hội đồng cơ sở xét tặng Giải thưởng nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh xem xét lại trường hợp nhạc sĩ Phạm Tuyên - tác giả của hàng loạt ca khúc nổi tiếng như: Đảng đã cho ta mùa xuân, Chiếc gậy Trường Sơn, Con kênh ta đào, Gửi nắng cho em, Lời ru của đêm, Màu cờ tôi yêu, Như có Bác trong ngày đại thắng...
Trước đó từ tháng 2/2011, Hội Âm nhạc Hà Nội đã có công văn gửi đến Vụ Thi đua và khen thưởng và Hội đồng cơ sở xét tặng Giải thưởng nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh về âm nhạc cùng với nội dung này.

Nhạc sỹ Phạm Tuyên
Tuy nhiên sau sáu tháng chờ đợi cùng ba công văn gửi đi, mãi đến ngày 15/8, sau khi Bộ VH-TT&DL đã công bố danh sách gửi lên Hội đồng cấp nhà nước, Hội Âm nhạc mới nhận được công văn trả lời của Vụ Thi đua và khen thưởng (số 2542 ngày 11-8). Theo đó, Vụ Thi đua và khen thưởng cho rằng công văn đề nghị của Hội Âm nhạc Hà Nội không phải là hồ sơ xét tặng nên không thể xem xét.

Ngay sau khi nhận được công văn trả lời của Vụ Thi đua và khen thưởng, Hội Âm nhạc Hà Nội tiếp tục đề nghị xét đặc cách cho nhạc sĩ Phạm Tuyên với nội dung: nhạc sĩ Phạm Tuyên là người đã dành trọn đời mình trong việc sáng tạo âm nhạc với hàng trăm tác phẩm dành cho nhiều đối tượng trẻ em và người lớn, trong đó nhiều tác phẩm có ý nghĩa trong sự nghiệp âm nhạc cách mạng Việt Nam.

Công văn còn đề nghị nên xem nhạc sĩ Phạm Tuyên là trường hợp đặc biệt cần quan tâm bởi năm nay ông đã 82 tuổi.

Theo H.Điệp (Tuổi trẻ)