Theo đó, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở VH-TT&DL Phú Thọ khẩn trương tham mưu UBND tỉnh Phú Thọ hoàn thiện đề án đổi mới công tác tổ chức, quản lý Lễ hội chọi trâu xã Phù Ninh. Xây dựng đề án đổi mới công tác tổ chức và quản lý Hội phết Hiền Quan, đề án đổi mới hình thức tổ chức lễ hội cầu trâu (xã Hương Nha và xã Xuân Quang). Các đề án phải gửi về Cục trước ngày 10-12 để tổng hợp, báo cáo bộ trưởng.

Cục Văn hóa cơ sở trước đó đã có công văn gửi Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng đề án đổi mới hình thức tổ chức của lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu (huyện Sông Lô), xây dựng phương án chuyển đổi hình thức của lễ hội đúc bụt thôn Phù Liễn (xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương) gửi về Bộ trước ngày 30-9 để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến ngày 12-11 Cục vẫn chưa nhận được báo cáo.

Vì vậy, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương hoàn thiện các đề án gửi về Cục trước ngày 10-12 để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.