Các lĩnh vực sáng tác của cuộc thi bao gồm: sân khấu (kịch nói, chèo, cải lương, tuồng, dân ca kịch và múa rối), âm nhạc (tác phẩm dành cho hòa tấu dàn nhạc dân tộc, độc tấu nhạc cụ dân tộc và ca khúc), múa (tác phẩm múa ngắn).

Các tác phẩm cần tập trung khai thác và thể hiện được tư tưởng chủ đề văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội; nội dung kịch bản, tác phẩm nghệ thuật múa cần đạt được các giá trị nhân văn, phản ánh chân thực, đa dạng mọi mặt đời sống xã hội…

BTC nhận tác phẩm tham dự từ nay đến trước ngày 31-10 tại Hà Nội theo các địa chỉ sau: Cục Nghệ thuật biểu diễn (32 Nguyễn Thái Học, Ba Đình), Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam (có chung địa chỉ: 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm); Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam (66 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy).

V.THỊNH