(PL)- Bộ TT&TT vừa phát hành bộ tem Bảo vật quốc gia Việt Nam (bộ 1): Đồ đồng. Mẫu tem do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế, gồm bốn mẫu với giá lần lượt là 3.000 đồng, 4.000 đồng, 6.000 đồng và 8.000 đồng.

Mẫu tem thứ nhất là bảo vật quốc gia “Bộ khóa đai lưng bằng đồng” hiện trưng bày ở Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ. Đây là hiện vật được khai quật tại di chỉ khảo cổ học làng Cả, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì (Phú Thọ) năm 1976, có niên đại thời kỳ văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay khoảng 2.300 đến 2.500 năm. Mẫu tem thứ hai là bảo vật quốc gia “Thạp đồng Hợp Minh” trưng bày ở Bảo tàng tỉnh Yên Bái, có niên đại từ 2.000 đến 2.500 năm, được tìm thấy tại địa bàn xã Hợp Minh thuộc TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Mẫu tem thứ ba là bảo vật quốc gia “Kiếm ngắn núi Nưa” đang bảo quản tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa. Kiếm có niên đại văn hóa Đông Sơn muộn, cách ngày nay khoảng 2.000 năm, sưu tầm được dưới chân núi Nưa, xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) năm 1961. Mẫu tem thứ tư là bảo vật quốc gia “Cây đèn đồng hình người quỳ” trưng bày ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hà Nội, có niên đại thời kỳ hậu văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay 1.700 đến 2.000 năm.

Bộ tem Bảo vật quốc gia Việt Nam (bộ 1): Đồ đồng được phát hành và cung ứng theo mạng lưới bưu chính từ ngày 1-10-2018 đến 30-6-2020.

GX