(PL)- Chiều 24-3, ông Hồ Bách Khoa, Trưởng ban Quản khu lý di tích quốc gia đặc biệt Nguyễn Du (xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), cho biết nhóm cán bộ nghiên cứu đã phát hiện được đạo sắc cổ quý hiếm có giá trị lịch sử lớn.

 

Đạo sắc cổ đang được bảo lưu tại đền Am thuộc xã Xuân Liên.

Mặc dù sắc cổ này không còn nguyên vẹn, tuy nhiên nét chữ và các hoạt tiết trang trí, dấu triện của nhà vua còn khá rõ ràng. Nội dung là phong thần cho quan Thái úy nhà Lý Tô Hiến Thành.

Được biết đây là đạo sắc cổ lần đầu tiên được phát hiện tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, thuộc nhóm quý hiếm cần được các nhà chuyên môn tiếp tục nghiên cứu, bảo lưu.

Tô Hiến Thành là một nhân vật lịch sử lớn. Ông từng tổ chức khai hoang lấn biển các vùng ven biển thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Thanh HóaHà Tĩnh ngày nay. Sau khi mất đi, nhiều nơi tôn vinh ông làm Phúc thần, thờ ông làm Thành hoàng, nhiều địa phương trên cả nước đã lập đền thờ để ghi nhớ công ơn.

DOANH DOANH