Triển lãm trưng bày 142 tác phẩm chọn từ 516 tác phẩm của bộ sưu tập. Trong đó có 131 tác phẩm gồm: 46 tác phẩm sơn dầu, 29 sơn mài, 37 đồ họa, 9 điêu khắc, 10 trang trí của 131 họa sĩ là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam thuộc 30 tỉnh, thành cả nước. Có 11 tác phẩm hội họa, đồ họa của các họa sĩ nước ngoài tham gia các trại sáng tác tại Trung tâm Mỹ thuật đương đại như Mỹ, Tây Ban Nha, Argentina, Lào.

Theo Th.Vân (SGGP)