Quỹ AMI Smile Foundation được thành lập với mục đích giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, là một quỹ vì cộng đồng và gây quỹ từ chính những bộ trang phục lãnh Mỹ A sẽ được bán đấu giá sau show diễn “The Dreamers - Những kẻ mộng mơ đi dệt huyền thoại” diễn ra vào ngày 13-10 tới đây.

Trong năm đầu tiên, quỹ sẽ trao 100 triệu đồng cho tổ chức UNESCO - CEP. Số tiền còn lại sẽ dùng để trao cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Tân Châu, An Giang.