Bộ VH-TT&DL vừa ban hành giấy phép về việc tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018.

Theo đó, Bộ VH-TT&DL cho phép Công ty Cổ phần Thiết kế và Đào tạo Phương Nam tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018 từ 15-1-2018 đến 22-4-2018.

Bộ VH-TT&DL yêu cầu Công ty Cổ phần Thiết kế và Đào tạo Phương Nam thực hiện việc ban hành quyết định thành lập, quy chế hoạt động của ban tổ chức và ban giám khảo cuộc thi trong thời hạn ba ngày làm việc, tính từ ngày ký ban hành giấy phép này; trong thời hạn ba ngày làm việc tính từ ngày kết thúc vòng thi bán kết, gửi văn bản báo cáo Bộ VH-TT&DL kết quả và toàn bộ bản sao hồ sơ của các thí sinh vào vòng thi chung kết; trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày diễn ra đêm chung kết, gửi kịch bản đêm chung kết cuộc thi báo cáo Bộ VH-TT&DL.

Bên cạnh đó, Bộ VH-TT&DL đề nghị Công ty Cổ phần Thiết kế và Đào tạo Phương Nam tổ chức cuộc thi theo đúng nội dung giấy phép, các quy định tại nghị định có liên quan. Đề án tổ chức cuộc thi đã trình Bộ VH-TT&DL và các quy định pháp luật.

Việc thay đổi các nội dung trong đề án tổ chức cuộc thi, đơn vị tổ chức báo cáo và được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ VH-TT&DL. Báo cáo Bộ VH-TT&DL định kỳ về kết quả sau mỗi vòng thi hoặc đột xuất về công tác tổ chức cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2018.