Theo đó, nội dung công văn trả lời của Bộ VH-TT&DL nêu rõ: Hoạt động kinh doanh karaoke là hoạt động kinh doanh có điều kiện, được quy định tại Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 6-11-2009 của Chính phủ về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

Các xe bán kẹo kéo kèm ca nhạc, hoạt động cho thuê "dàn nhạc sống, karaoke di động" không thuộc hoạt động kinh doanh karaoke.

Hoạt động nêu trên khi vi phạm sẽ xử lý theo các quy định về an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, để xử lý vi phạm đối với loại hình hoạt động này cần căn cứ vào các quy định khác của pháp luật về quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu vực thông thường (khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính) thì hành vi gây tiếng ồn vượt quá giới hạn tối đa cho phép sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18-11-2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP thì thẩm quyền xử phạt hành chính thuộc chủ tịch UBND các cấp. Do vậy, về nội dung kiến nghị này do chủ tịch UBND các cấp xử lý, giải quyết theo quy định.