- DocNet South East Asia do Viện Goethe tổ chức trong hai ngày 30 và 31-3, tại Meta House, Phnom Penh, Campuchia. Hội nghị nhằm tạo nền tảng và cầu nối cho việc hình thành một mạng lưới giữa các nhà làm phim tài liệu trong khu vực Đông Nam Á. Tại hội nghị, YxineFF được chọn giới thiệu như là một nơi phổ biến phim tài liệu thành công đến với khán giả trong quá trình phát triển bốn năm tồn tại.

TÂM KHANH