VATM giảm doanh thu hàng nghìn tỉ đồng, lương lãnh đạo vẫn cao

Bộ GTVT đang xin ý kiến về việc chi trả tiền lương năm 2020 của công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).

Theo đó, qua báo cáo của VATM, cho thấy năm 2019 lợi nhuận sau thuế của công ty là gần 1.440 tỉ đồng. Tuy nhiên, năm 2020 lợi nhuận sau thuế chỉ đạt trên 3,5 tỉ đồng, giảm 99,75% so với năm 2019. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thực hiện chính sách giảm 50% giá dịch vụ điều hành bay.

Kế hoạch xây dựng bảng lương đối với lãnh đạo VATM: Ảnh: V.LONG

Tuy nhiên, nếu loại trừ yêu tố khách quan nêu trên, VATM cho rằng lợi nhuận sau thuế vẫn ở mức trên 1.476 tỉ đồng, bằng 97,70% so với tỉ suất lợi nhuận thực hiện năm 2019.

Nhưng do tình hình tài chính khó khăn,VATM lựa chọn mức tiền lương kế hoạch năm 2020 của Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên thấp hơn mức tối đa được hưởng và bằng 2 lần mức lương cơ bản nhân với tỷ lệ (%) tỉ suất lợi nhuận kế hoạch năm 2020.

Cụ thể theo bảng sau: 

Mức lương năm 2020 được VATM đề xuất. Ảnh: V.LONG

Theo Bộ GTVT, năm 2020, VATM gặp khó khăn, nhưng tập thể cán bộ và người lao động của Tổng công ty vẫn phải trực 24/24 để đảm bảo an toàn hoạt động bay, góp phần đảm bảo an ninh vùng trời của đất nước.

Vì vậy, Bộ GTVT nhận thấy các yếu tố khách quan nêu trên của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam là phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành...

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm