Biển Cù Lao Chàm tuyệt đẹp dưới ống kính du khách - ảnh 1
Một số chú cá hề "bị" các du khách bắt gặp.

Biển Cù Lao Chàm tuyệt đẹp dưới ống kính du khách - ảnh 2
Đàn cá đủ màu sắc vui đùa quanh rạn san hô.

 Biển Cù Lao Chàm tuyệt đẹp dưới ống kính du khách - ảnh 3

Biển Cù Lao Chàm tuyệt đẹp dưới ống kính du khách - ảnh 4

Biển Cù Lao Chàm tuyệt đẹp dưới ống kính du khách - ảnh 5
Một chú sứa biển mềm mại lướt qua trước mặt "những thợ lặn nghiệp dư".

 Biển Cù Lao Chàm tuyệt đẹp dưới ống kính du khách - ảnh 6

Biển Cù Lao Chàm tuyệt đẹp dưới ống kính du khách - ảnh 7
Hệ sinh thái biển đa sắc màu.

Biển Cù Lao Chàm tuyệt đẹp dưới ống kính du khách - ảnh 8

Biển Cù Lao Chàm tuyệt đẹp dưới ống kính du khách - ảnh 9

Biển Cù Lao Chàm tuyệt đẹp dưới ống kính du khách - ảnh 10

Biển Cù Lao Chàm tuyệt đẹp dưới ống kính du khách - ảnh 11

 Biển Cù Lao Chàm tuyệt đẹp dưới ống kính du khách - ảnh 12

Biển Cù Lao Chàm tuyệt đẹp dưới ống kính du khách - ảnh 13