Ảnh: XUÂN HUY

Người hâm mộ Sài Gòn rất tinh ý khi biết đâu là thật và đâu là giả.

TRẦN HUY TƯỜNG